Vergoeding begeleiding diëtist 2016

De zorgverzekeraar vergoedt jaarlijks drie uur aan dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Diëtistenpraktijk Slotman heeft hiervoor contracten afgesloten met de grootste zorgverzekeraars. Afhankelijk van je polisvoorwaarden vergoedt de zorgverzekeraar daarnaast aanvullende begeleiding vanuit de aanvullende verzekering. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met je zorgverzekeraar of met Diëtistenpraktijk Slotman.

Goed om te weten: Doe je beroep op de basisverzekering? Dan wordt er eerst gekeken naar het verbruik van de eigen bijdrage. Heb je vanuit de eigen bijdrage nog geen medische kosten gemaakt (in het betreffende jaar)? Dan komen de kosten van de diëtist voor eigen rekening.

Verwijzing nodig?

Voor een bezoek aan de diëtist heb je geen verwijzing van je arts nodig. Gebruik je (verschillende) medicijnen of heb je afwijkende bloedwaarden? Neem die dan mee naar de diëtist. Dat komt de begeleiding ten goede.
Let op: een verwijzing van je arts is wel nodig wanneer er sprake is van COPD, Diabetes type 2 of CVRM. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Vergoeding diëtist bij COPD, Diabetes type 2 en CVRM 2016

Heb je COPD, Diabetes type 2 of een Hart- en vaataandoening? Dan wordt de diëtist niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit een apart potje, de ketenzorg. Ketenzorg wil zeggen dat er een keten is van verschillende zorgprofessionals, zoals de podotherapeut, diabetesverpleegkundige en diëtist. Deze keten van professionals werken samen aan jouw hulpvraag en hiervoor ontvang
je jaarlijks drie uur zorg van de diëtist. Hiervoor dien je wel je huisarts te vragen om jou door te verwijzen naar de diëtist.
Wanneer je vragen hebt over de ketenzorg, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar of met Diëtistenpraktijk Slotman.

Afspraak afzeggen

Wil je een afspraak afzeggen? Doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, brengen wij in rekening. We hebben immers tijd voor jou vrijgemaakt.

Tarieven Dietistenpraktijk Slotman

Eerste gesprek van 60 minuten:                             € 58,00
(Online) vervolggesprek van 30 minuten:               € 29,00
No show (afspraak niet binnen 24 uur afgezegd:   € 29,00
Workshop (inclusief voorbereiding 60 minuten):     € 58,00